تست کشش الکتریکال
دستگاه های تست یونیورسال
(کشش ، فشار ، خمش سه نقطه ای و برش مضاعف)

این دستگاه ها به دو گروه اصلی الکترونیکی و هیدرولیکی تقسیم می شوند:

الف) دستگاه تست کشش الکتریکال :

در این دستگاه از سروو موتورهای بسیار قوی جهت تامین نیروی کشش استفاده می گردد. سیستم انتقال قدرت در این دستگاه بوسیله پیچ و مهره ی دقیق می باشد(Ball Screw) . این دستگاه ها تحت کنترل کامپیوتر بوده و از نرم افزار پیشرفته ای برای نمایش نمودارتنش و کرنش نمونه یا تعیین پارامترها و مقایسه بین انواع گراف (Close Loop) برخوردار است ، همچنین این دستگاه در ظرفیتهای 1KN تا 600KN موجود می باشد.

تست کشش هیدرولیکی تست کشش هیدرولیکی
ب) دستگاه تست کشش هیدرولیکی :

سیستم انتقال قدرت در این دستگاه ها توسط (Hydraulic Power Pack) مکانیزم فشار روغن می باشد. این دستگاه در دو کلاس کنترل کامپیوتری و آنالوگ (عقربه ای) ارائه می گردند. ظرفیت این دستگاه از 2KN تا 2000KN می باشد. تجهیزات جانبی این دستگاه شامل کوره الکتریکی ، فک های مختلف برای گرفتن قطعات ازجمله انواع سیم، نخ، پارچه و دیگر ادوات می باشد.

تست کشش هیدرولیکی
تست کشش هیدرولیکی تست کشش هیدرولیکی
دستگاه پرس
دستگاه پرس

این دستگاه در ظرفیت های 300KN تا 10,000KN به همراه انواع سیستم کنترل مکانیکی ویا کامپیوتری بنا به درخواست مشتری موجود می باشد. سیستم کامپیوتری این دستگاه قابلیت دقت تا 1% ظرفیت آنها را ممکن نموده است.دستگاه پرس
Ob-301N
دستگاه تست پیچش

از این دستگاه ها جهت پیچش مقاطع توپر وتوخالی در ظرفیتهای 2000,1000,500,200,100 نیوتن متر استفاده می گردد. این دستگاه ها قابلیت تست بر روی انواع مواد فلزی و غیرفلزی در دو کلاس کنترل کامپیوتری و دیجیتالی را دارا می باشند.سیستم کنترلی این دستگاه ها، محاسبه زاویه پیچش ،ماکزیمم گشتاور پیچشی و گشتاور حد تسلیم را به راحتی امکانپذیر می سازد.

Ob-301N
دستگاه تست ضربه

ازاین دستگاه ها برای سنجش میزان ضربه پذیری قطعات فلزی و غیرفلزی در ظرفیت های 1J تا 800J استفاده می گردد. همچنین این دستگاه ها شامل سیستم کنترلی کامپیوتری یا آنالوگ وگارد محافظ می باشند. با توجه به اینکه مشخصات فیزیکی نمونه در دقت نتیجه آزمایش بسیارتاثیرگذار است ، استفاده از دستگاه های ایجاد شیار (U یا V شکل) را جهت آماده سازی نمونه توصیه می کنیم.با توجه به اینکه برخی از آزمایش های تست ضربه در دمای پائین انجام می گیرد ، این شرکت ارائه دهنده انواع فریزرها نیز می باشد. این فریزرها قابلیت ایجاد سرمایش تا دمای 60- درجه سانتیگراد با دقت 1 درجه سانتیگراد در کمتر از 90 دقیقه را دارند.

Broaching Machine
دستگاه های آماده ساز نمونه تست ضربه
(Broaching Machine)

این دستگاه ها در دو مدل دستی و اتوماتیک است و قابلیت تولید دو قطعه بطور همزمان را دارند.جهت حصول اطمینان از دقت نمونه آماده شده ، از دستگاه پروفایل پرژکتور می توان استفاده نمود.

Broaching Machine Broaching Machine
Ob-301N
دستگاه جک بتن شکن

این شرکت جک های بتن شکن در ظرفیتهای 1000KN و 2000KN را ارائه می دهد. این دستگاه ها مجهز به سیستم کنترلی جهت تعیین مقدار فشار وارد بر نمونه مطابق استاندارد های جهانی از جمله (British Standard BS 1881: Part 115) می باشد. همچنین سرعت بارگذاری ، حداکثر نیروی تحمل شده توسط نمونه و دیگر پارامترهای مورد نیاز بوسیله کنترلر دستگاه قابل محاسبه و کنترل هستند.

Ob-301N